Peygamberler, Kitaplar ve Ümmetler

0
24

İnsanlar, Hz.Adem in [aleyhisselem] zamanında ve
ona yakın dönemlerde tevhid inancı ve yüce Allaha
itaat hususunda aynı görüşte toplanmış tek bir ümmet
ve topluluk idi.

Daha sonra tevhid konusunda ihtilafa
düştüler.Bunun üzerine yüce Allah,tevhid ve taat
nimet ve ebedi cennetle müjdeleyen,inkar ve isyan
ehlini de acıklı bir azabla uyarıp korkutan peygamberler
gönderdi.Onlarla birlikde hak yolu gösteren kitapları da
indirdi.

İnsanlar daha sonra,indirilen bu kitaplar hakkında da
ihtilafa düştüler.Bir kısmı onlara iman etti.Bazıları
kitapların hepsini veya bir kısmını inkar yoluna gitti.
İndirilen kitaplar hakkında ihtilafa düşenlerde ancak
kendilerine kitap verilenler oldu.Bunun da tek sebebi
kibir ve hasettir.Mesela yahudiler Tevrat’a iman edip
İncili inkar ettiler,hıristiyanlar da İncil’e iman edip
Tevrat’ı inkar ettiler.

Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi vesellem)
iman edenlere Ehl-i kitabın ihtilaf ettiği konularda doğruyu
gösterdi.Bu bütün peygamberlerin getirdiği din ve kitapların
hak olduğu gerçeğiidi.Müslümanlar hepsine iman ettiler,
yüce Allah’ın izni ve iradesiyle O’na itaat etmede kaynaşıp
birleştiler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here