Mustafa Kemal Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

0
61

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas almak şartıyla 46 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine 657 sayılı Kanununun 4.maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Hangi Kadrolara Sağlık Personelleri Aranıyor?

 • 20 Hemşire,
 • 3 Ebe,
 • 2 Diyetisyen,
 • 4 Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikeri),
 • 12 Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri),
 • 1 Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri),
 • 4 Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri)

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Erkek adayların askerlik ile ilişkilerinin bulunmaması,
 • Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
 • Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvurular; elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

Kadrolara göre özel şartlar aranmaktadır. Özel şartlar ve diğer detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak : mymemur

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here