Arifin Nuru..

0
28

Arife denirki:Fikir elini,kalbinin içine sok;
parlak nurani şekilde çıksın;nurları beşeri var-
lığını sarsın;o zaman beşeriyetin,mana aleminin
nurlarıaltında gezinip kalır.Sonra bu nurlar bü-
tün vücutu kaplar.O zaman bütün vücut,ceberut ve
melekut alemine ait bir nur olur.

Bu nur,en büyük nura ve her şeyi saran mana de-
nizine bitişik bir haldedir.Bu durum tövbe,takva,
istikamet,ihlas,sıdk,huzur,murakabe,muhabbet ve
müşahede makamlarını elde ettikden sonra gerçek-
leşir.O zaman arif,yüce Allah’ın apaçık ayetle-
rinden biri olur;kulları Allah’a yönlendirir;
basiretle O’na davet eder.

Kim bu hali inkar ederse,o kimse Allah teala-
nın Neml süresi 14. ayette haklarında şöyle bu-
yurduğu kimselerden olur:Kendileri bunların hak
olduğunu kesin olarak bildikleri halde,sırf zulüm
ve kibirle onları inkar ettiler.Bozguncuların
sonunun nasıl olduğuna bir bak!(İbn Acibe,el-
Bahrü’l-Medid).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here