Adalet Bakanlığı Personel Alımları 2019… 700 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak

0
101

Adalet Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, açıktan ve naklen tayin ile 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvurular 7-14 Kasım tarihlerinde ÖSYM’ye yapılacak, yazılı sınav 28 Aralık’ta Ankara’da olacak.

YAZILI SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı tarafınca yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 tane İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Adalet Bakanlığı açıktan atama ile ve naklen 700 memur alımı için yazılı imtihan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te başlamış olacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00’dan sonrasında sınav binalarına alınmayacaklardır.

Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:a) Türk vatandaşı olmak,b) Yazılı sınavın yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum zamanı: 01/01/1984 ve sonrasında olanlar)

C) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının hakkaniyet kısmı yada hakkaniyet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,d) Görev yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması kararı müspet olmak,f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yada daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suistimal, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

G) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,h) Askerlikle ilgisi bulunmamaak yada askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.4- Sınava başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM müracaat merkezleri vasıtasıyla veya bireysel olarak web vasıtasıyla (ÖSYM’nin https://ais.Osym.Gov.Tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri sıralaması başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru detayları içinde yer alacaktır. ÖSYM müracaat merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır.

İlan metni için TIKLAYINIZ.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here